Sant Quirze del Vallès, Barcelona-Spain

28/02/21 13:40:00

07:30:44 18:38:18
97% full

Temp. Exterior

Hi

22,2°C 02/02/21 14:58:52

Lo

4,0°C 11/02/21 06:54:02

Humitat Exterior

Hi

85% 17/02/21 01:55:00

Lo

42% 01/02/21 16:26:30

Baròmetre

Hi

1036,7 mbar 14/02/21 23:40:00

Lo

996,8 mbar 08/02/21 16:02:04

Pluja

Pluja Total

19,8 mm

Hi Intensitat

11,9 mm/hr 22/02/21 08:28:11

Temp. Interior

Hi

24,7°C 06/02/21 12:00:03

Lo

20,5°C 11/02/21 05:53:00

Humitat Interior

Hi

59% 23/02/21 01:06:58

Lo

43% 09/02/21 09:11:00

Vent

Avg

3 km/h

RMS

4 km/h
 

Vector Avg

3 km/h

Hi

40 km/h
01/02/21 16:00:36

Vent Fred

Lo

3,5°C 11/02/21 06:07:52

Punt de Rosada

Hi

12,5°C 23/02/21 14:02:02

Lo

0,9°C 11/02/21 06:43:48

Index de Calor

Hi

21,7°C 02/02/21 14:58:52

UV Index

Hi

2,7 28/02/21 12:45:05

Lo

0,0 01/02/21 00:00:02

Temperatura

Temperatura

Vent Fred & Index de Calor

Vent Fred & Index de Calor

Baròmetre

Baròmetre

Pluja

Pluja

Vent

Vent

Direcció vent

Direcció vent

Vector vent

Vector vent

Temp. Interior

Temp. Interior

Radiació

Radiació

UV Index

UV Index

Qualitat Senyal

Qualitat Senyal