Sant Quirze del Vallès, Barcelona-Spain

11/08/22 19:40:00

06:55:51 20:58:04
99% full

Temp. Exterior

Hi

36,9°C 10/08/22 13:10:42

Lo

20,2°C 06/08/22 06:31:19

Humitat Exterior

Hi

78% 05/08/22 17:45:25

Lo

23% 10/08/22 13:15:16

Baròmetre

Hi

1017,6 mbar 05/08/22 18:27:03

Lo

1012,1 mbar 03/08/22 16:26:03

Pluja

Pluja Total

10,2 mm

Hi Intensitat

80,8 mm/hr 05/08/22 17:31:53

Temp. Interior

Hi

33,3°C 11/08/22 17:15:01

Lo

26,3°C 02/08/22 19:28:01

Humitat Interior

Hi

56% 06/08/22 23:41:02

Lo

38% 03/08/22 11:37:00

Vent

Avg

0,8 m/s

RMS

1,4 m/s
 

Vector Avg

0,8 m/s

Hi

10,3 m/s
05/08/22 14:42:35

Vent Fred

Lo

20,2°C 06/08/22 06:31:19

Punt de Rosada

Hi

23,6°C 05/08/22 13:46:14

Lo

12,1°C 10/08/22 13:16:40

Index de Calor

Hi

41,5°C 05/08/22 13:45:24

UV Index

Hi

7,3 01/08/22 13:18:56

Lo

0,0 01/08/22 00:00:04

Temperatura

Temperatura

Vent Fred & Index de Calor

Vent Fred & Index de Calor

Baròmetre

Baròmetre

Pluja

Pluja

Vent

Vent

Direcció vent

Direcció vent

Vector vent

Vector vent

Temp. Interior

Temp. Interior

Radiació

Radiació

UV Index

UV Index

Qualitat Senyal

Qualitat Senyal