Sant Quirze del Vallès, Barcelona-Spain

27/05/24 17:55:00

06:22:30 21:15:13
79% full

Temp. Exterior

Hi

28,3°C 04/05/24 16:06:26

Lo

6,3°C 03/05/24 06:52:59

Humitat Exterior

Hi

83% 08/05/24 07:11:40

Lo

32% 02/05/24 17:07:58

Baròmetre

Hi

1019,4 mbar 08/05/24 22:55:03

Lo

1001,6 mbar 01/05/24 17:35:03

Pluja

Pluja Total

9,8 mm

Hi Intensitat

41,1 mm/hr 22/05/24 15:57:31

Temp. Interior

Hi

26,7°C 27/05/24 15:02:59

Lo

22,0°C 01/05/24 08:08:59

Humitat Interior

Hi

56% 17/05/24 21:55:00

Lo

35% 10/05/24 16:14:00

Vent

Avg

0,7 m/s

RMS

1,2 m/s
 

Vector Avg

0,7 m/s

Hi

8,5 m/s
02/05/24 15:27:20

Vent Fred

Lo

6,3°C 03/05/24 06:52:59

Punt de Rosada

Hi

16,9°C 26/05/24 17:16:09

Lo

2,4°C 01/05/24 20:30:51

Index de Calor

Hi

27,6°C 04/05/24 16:23:52

UV Index

Hi

7,5 18/05/24 13:42:07

Lo

0,0 01/05/24 00:00:04

Temperatura

Temperatura

Vent Fred & Index de Calor

Vent Fred & Index de Calor

Baròmetre

Baròmetre

Pluja

Pluja

Vent

Vent

Direcció vent

Direcció vent

Vector vent

Vector vent

Temp. Interior

Temp. Interior

Radiació

Radiació

UV Index

UV Index

Qualitat Senyal

Qualitat Senyal