Sant Quirze del Vallès, Barcelona-Spain

19/05/22 13:55:00

06:28:22 21:07:56
87% full

Temp. Exterior

Hi

30,8°C 18/05/22 14:17:38

Lo

9,8°C 07/05/22 06:49:02

Humitat Exterior

Hi

83% 01/05/22 05:35:58

Lo

30% 06/05/22 12:43:41

Baròmetre

Hi

1023,2 mbar 09/05/22 23:06:02

Lo

1011,9 mbar 02/05/22 18:16:02

Pluja

Pluja Total

6,3 mm

Hi Intensitat

18,0 mm/hr 05/05/22 14:32:51

Temp. Interior

Hi

27,8°C 19/05/22 13:26:58

Lo

23,4°C 05/05/22 07:28:58

Humitat Interior

Hi

57% 17/05/22 20:53:59

Lo

33% 15/05/22 19:04:59

Vent

Avg

0,6 m/s

RMS

1,1 m/s
 

Vector Avg

0,6 m/s

Hi

8,5 m/s
11/05/22 13:28:12

Vent Fred

Lo

9,8°C 07/05/22 06:49:02

Punt de Rosada

Hi

18,3°C 17/05/22 17:42:41

Lo

5,8°C 07/05/22 06:45:36

Index de Calor

Hi

31,5°C 18/05/22 14:17:38

UV Index

Hi

6,2 08/05/22 13:10:54

Lo

0,0 01/05/22 00:00:03

Temperatura

Temperatura

Vent Fred & Index de Calor

Vent Fred & Index de Calor

Baròmetre

Baròmetre

Pluja

Pluja

Vent

Vent

Direcció vent

Direcció vent

Vector vent

Vector vent

Temp. Interior

Temp. Interior

Radiació

Radiació

UV Index

UV Index

Qualitat Senyal

Qualitat Senyal