Sant Quirze del Vallès, Barcelona-Spain

07/06/23 00:50:00

06:18:00 21:22:57
90% full

Temp. Exterior

Hi

29,2°C 27/05/23 12:05:31

Lo

-3,8°C 22/01/23 07:21:36

Humitat Exterior

Hi

85% 02/01/23 05:44:00

Lo

22% 18/01/23 16:46:16

Baròmetre

Hi

1038,6 mbar 10/02/23 10:43:01

Lo

990,0 mbar 17/01/23 06:30:02

Pluja

Pluja Total

111,0 mm

Hi Intensitat

16645,9 mm/hr 23/02/23 11:10:44

Temp. Interior

Hi

27,8°C 28/05/23 19:02:02

Lo

18,9°C 24/01/23 15:21:01

Humitat Interior

Hi

59% 01/01/23 00:00:02

Lo

33% 16/04/23 19:50:01

Vent

Avg

0,5 m/s

RMS

1,1 m/s
 

Vector Avg

0,5 m/s

Hi

14,8 m/s
17/01/23 14:20:21

Vent Fred

Lo

-4,7°C 23/01/23 03:03:23

Punt de Rosada

Hi

17,3°C 05/06/23 12:30:03

Lo

-10,4°C 21/01/23 08:11:38

Index de Calor

Hi

28,7°C 27/05/23 13:57:35

UV Index

Hi

7,8 09/05/23 14:27:22

Lo

0,0 01/01/23 00:00:02

Temperatura

Temperatura

Vent Fred & Index de Calor

Vent Fred & Index de Calor

Baròmetre

Baròmetre

Pluja

Pluja

Vent

Vent

Direcció vent

Direcció vent

Vector vent

Vector vent

Temp. Interior

Temp. Interior

Radiació

Radiació

UV Index

UV Index

Qualitat Senyal

Qualitat Senyal