Sant Quirze del Vallès, Barcelona-Spain

28/01/22 20:00:00

08:08:12 18:00:24
16% full

Temp. Exterior

Hi

25,4°C 01/01/22 15:20:10

Lo

-1,9°C 16/01/22 07:03:25

Humitat Exterior

Hi

85% 10/01/22 14:30:58

Lo

25% 28/01/22 14:41:13

Baròmetre

Hi

1035,7 mbar 13/01/22 23:40:04

Lo

1003,8 mbar 05/01/22 01:30:01

Pluja

Pluja Total

16,5 mm

Hi Intensitat

37,6 mm/hr 05/01/22 04:39:07

Temp. Interior

Hi

23,2°C 04/01/22 20:58:02

Lo

19,4°C 18/01/22 04:52:58

Humitat Interior

Hi

58% 04/01/22 19:03:02

Lo

36% 18/01/22 09:51:59

Vent

Avg

0,2 m/s

RMS

0,5 m/s
 

Vector Avg

0,2 m/s

Hi

7,2 m/s
04/01/22 13:32:49

Vent Fred

Lo

-1,9°C 16/01/22 07:03:25

Punt de Rosada

Hi

10,8°C 01/01/22 16:23:20

Lo

-5,8°C 16/01/22 07:03:25

Index de Calor

Hi

24,9°C 01/01/22 15:23:34

UV Index

Hi

0,7 22/01/22 12:48:07

Lo

0,0 01/01/22 00:00:01

Temperatura

Temperatura

Vent Fred & Index de Calor

Vent Fred & Index de Calor

Baròmetre

Baròmetre

Pluja

Pluja

Vent

Vent

Direcció vent

Direcció vent

Vector vent

Vector vent

Temp. Interior

Temp. Interior

Radiació

Radiació

UV Index

UV Index

Qualitat Senyal

Qualitat Senyal