Sant Quirze del Vallès, Barcelona-Spain

30/11/22 21:15:00

07:56:09 17:23:31
45% full

Temp. Exterior

Hi

41,3°C 12/08/22 14:58:13

Lo

-1,9°C 16/01/22 07:03:25

Humitat Exterior

Hi

86% 11/02/22 08:40:15

Lo

14% 22/05/22 15:28:51

Baròmetre

Hi

1035,7 mbar 13/01/22 23:40:04

Lo

995,6 mbar 23/04/22 08:58:01

Pluja

Pluja Total

344,4 mm

Hi Intensitat

16645,9 mm/hr 16/10/22 22:24:50

Temp. Interior

Hi

33,9°C 12/08/22 17:35:02

Lo

19,4°C 18/01/22 04:52:58

Humitat Interior

Hi

67% 11/09/22 18:57:01

Lo

24% 22/05/22 19:34:59

Vent

Avg

0,6 m/s

RMS

1,1 m/s
 

Vector Avg

0,6 m/s

Hi

12,1 m/s
21/03/22 12:10:46

Vent Fred

Lo

-2,0°C 02/04/22 06:45:09

Punt de Rosada

Hi

24,5°C 12/08/22 17:59:58

Lo

-10,3°C 01/04/22 18:59:27

Index de Calor

Hi

46,9°C 12/08/22 14:59:43

UV Index

Hi

8,5 04/06/22 13:20:16

Lo

0,0 01/01/22 00:00:01

Temperatura

Temperatura

Vent Fred & Index de Calor

Vent Fred & Index de Calor

Baròmetre

Baròmetre

Pluja

Pluja

Vent

Vent

Direcció vent

Direcció vent

Vector vent

Vector vent

Temp. Interior

Temp. Interior

Radiació

Radiació

UV Index

UV Index

Qualitat Senyal

Qualitat Senyal