Sant Quirze del Vallès, Barcelona-Spain

11/08/22 19:20:00

06:55:51 20:58:04
99% full

Temp. Exterior

Hi

37,2°C 22/05/22 15:39:39

Lo

-1,9°C 16/01/22 07:03:25

Humitat Exterior

Hi

86% 11/02/22 08:40:15

Lo

14% 22/05/22 15:28:51

Baròmetre

Hi

1035,7 mbar 13/01/22 23:40:04

Lo

995,6 mbar 23/04/22 08:58:01

Pluja

Pluja Total

225,0 mm

Hi Intensitat

325,1 mm/hr 29/07/22 17:45:00

Temp. Interior

Hi

33,3°C 11/08/22 17:15:01

Lo

19,4°C 18/01/22 04:52:58

Humitat Interior

Hi

64% 23/07/22 21:49:05

Lo

24% 22/05/22 19:34:59

Vent

Avg

0,7 m/s

RMS

1,2 m/s
 

Vector Avg

0,7 m/s

Hi

12,1 m/s
21/03/22 12:10:46

Vent Fred

Lo

-2,0°C 02/04/22 06:45:09

Punt de Rosada

Hi

23,6°C 05/08/22 13:46:14

Lo

-10,3°C 01/04/22 18:59:27

Index de Calor

Hi

41,5°C 05/08/22 13:45:24

UV Index

Hi

8,5 04/06/22 13:20:16

Lo

0,0 01/01/22 00:00:01

Temperatura

Temperatura

Vent Fred & Index de Calor

Vent Fred & Index de Calor

Baròmetre

Baròmetre

Pluja

Pluja

Vent

Vent

Direcció vent

Direcció vent

Vector vent

Vector vent

Temp. Interior

Temp. Interior

Radiació

Radiació

UV Index

UV Index

Qualitat Senyal

Qualitat Senyal