Sant Quirze del Vallès, Barcelona-Spain

12/04/24 22:30:00

07:16:36 20:28:21
16% full

Temp. Exterior

Hi

26,4°C 22/03/24 13:30:00

Lo

-0,7°C 09/01/24 03:43:34

Humitat Exterior

Hi

86% 21/01/24 05:26:17

Lo

26% 07/01/24 15:19:44

Baròmetre

Hi

1037,9 mbar 23/01/24 11:02:02

Lo

983,5 mbar 10/02/24 05:51:59

Pluja

Pluja Total

65,1 mm

Hi Intensitat

16645,9 mm/hr 29/01/24 23:40:07

Temp. Interior

Hi

25,0°C 08/04/24 22:55:03

Lo

19,3°C 10/01/24 14:56:01

Humitat Interior

Hi

58% 08/04/24 00:32:59

Lo

38% 07/01/24 13:09:01

Vent

Avg

0,4 m/s

RMS

0,8 m/s
 

Vector Avg

0,4 m/s

Hi

12,1 m/s
18/01/24 15:04:25

Vent Fred

Lo

-1,2°C 13/01/24 07:32:58

Punt de Rosada

Hi

15,5°C 08/04/24 17:32:04

Lo

-6,8°C 08/01/24 02:52:28

Index de Calor

Hi

26,3°C 22/03/24 13:30:00

UV Index

Hi

5,4 12/04/24 14:01:25

Lo

0,0 01/01/24 00:00:02

Temperatura

Temperatura

Vent Fred & Index de Calor

Vent Fred & Index de Calor

Baròmetre

Baròmetre

Pluja

Pluja

Vent

Vent

Direcció vent

Direcció vent

Vector vent

Vector vent

Temp. Interior

Temp. Interior

Radiació

Radiació

UV Index

UV Index

Qualitat Senyal

Qualitat Senyal